MALÝ PES

  • Latinsky- Canis Minor
  • Zkratka- CMi
  • Rozloha- 183 stupňů čtverečních
  • Počet hvězd do 6. magnitudy - 20

Obsah

Malý pes je jedním z původních starořeckých souhvězdí. Jak již název napovídá,jde o menšího ze dvou psů,kteří doprovázejí lovce Oriona. Najdeme jej mezi souhvězdím Blíženců a Jednorožce. Díky jasné stálici Procyon jej nemůžete přehlédnout. Pro amatérské pozorovatele s dalekohledy je zde jen velmi málo zajímavostí.

Mapa souhvězdí.

Malý pes

Foto: Autor

Procyon (Alfa Malého psa)skok na obsah

Odpovědnost za atraktivitu celého souhvězdí vzala na svá bedra hvězda s názvem Procyon ( Alfa Malého psa ). Tato stálice nulté hvězdné velikosti ( 0,4. magnitudy ) je po Slunci osmá nejjasnější na celé obloze. Se vzdáleností 11 světelných roků od Země patří k velmi blízkým hvězdám. Procyon je však dvojhvězdným systémem. Hlavní složka spektrálního zařazení F5 má průměr asi dvakrát větší než naše Slunce, 1,5 násobek jeho hmotnosti,povrchovou teplotu okolo 6500 Kelvinů a svítí 7 krát silněji než naše denní hvězda. Průvodcem je bílý trpaslík s jasností 10,8. magnitudy,který kolem hlavní složky oběhne jednou za 40,7 roku. Jeho hmotnost odhadujeme na 6 desetin hmotnosti Slunce,povrchovou teplotu asi 9000 Kelvinů a průměr možná okolo 14 000 kilometrů ( je tedy jen o málo větší než naše rodná planeta ). Při pohledu ze Země se vzdálenost mezi složkami dvojhvězdy mění během oběžné doby mezi 2,2 a 5 úhlovými vteřinami. Skutečná vzdálenost kolísá mezi 9 a 21 astronomickými jednotkami. Velký rozdíl v jasnostech obou složek v kombinaci s malou úhlovou vzdáleností,činí z Procyona těžko rozlišitelnou dvojhvězdu. Rozhodně nic pro amatérské dalekohledy. Stáří dvojhvězdného systému odhadujeme na dosti nejistých 1,7 miliardy roků. V těsné blízkosti Procyona,východně od něj, je za příznivých pozorovacích podmínek viditelná již prostýma očima slabá stálice 6. hvězdné velikosti,která však k systému nepatří a jen se do jeho blízkosti náhodně promítá. Alfa Malého psa je jedním z vrcholů zimního orientačního trojúhelníku,v jehož zbývajících vrcholech září Betelgeuze ze souhvězdí Oriona a Sírius z Velkého psa.

Procyon

Foto: Autor

Procyon A + B

Foto: NASA IRTF 3 m Telescope

Přibližné srovnání velikostí Procyonu A a Procyonu B s naším Sluncem.

Kresba: Autor

V blízkosti dvojhvězdy Procyon.

Kresba: Autor

Gomeisa (Beta Malého psa)skok na obsah

Druhý nejjasnější světelný bod v souhvězdí Malého psa nese název Gomeisa ( Beta Malého psa ). Dosahuje 2,9. magnitudy a jde o modrobílou hvězdu spektrálního zařazení B8 ve vzdálenosti asi 170 světelných roků od Země. Velmi rychle rotuje okolo vlastní osy ( rotační obvodová rychlost na rovníku asi 250 kilometrů za sekundu ),takže se dá očekávat,že v důsledku silné odstředivé síly bude výrazně zploštělá. Hvězdu obklopuje disk plynného materiálu a nepravidelně vykazuje drobné změny jasnosti. Patří k proměnným hvězdám typu Gama Kasiopeje.

Gama Malého psaskok na obsah

V blízkosti hvězdy Gomeisa najdeme stálici s označením Gama Malého psa,která se 4,3. magnitudy vlastní bronzovou medaili v pořadí jasností hvězd v tomto souhvězdí. Je oranžovou obří hvězdou spektrálního zařazení K3. Od nás ji dělí vzdálenost přibližně 400 světelných let. Z rozboru spektra víme,že jde o dvojhvězdu s oběžnou dobou 389 dnů.

Přibližné vzdálenosti nejjasnějších hvězd souhvězdí.

14 Malého psaskok na obsah

Pokud namíříte dalekohled na hvězdu s označením 14 Malého psa ( 5,3. magnitudy ) ,ukáže se vám v doprovodu dvou slabších stálic. Jasnější z nich je 9,4. magnitudy v odstupu asi 99 úhlových vteřin,další je ještě o něco málo slabší,v odstupu asi 133 úhlových vteřin. Trojici pěkně zobrazí již malý dalekohled s průměrem objektivu okolo 7 centimetrů. Opodál jsou k vidění ještě 2 další hvězdy. Samotná 14 Malého psa je žlutooranžovým obrem ve vzdálenosti okolo 265 světelných roků.

14 Malého psa.

Kresba: Autor

Éta Malého psaskok na obsah

Éta Malého psa dosahuje 5,2. magnitudy. Jde o žlutobílou hvězdu spektrálního zařazení F0,ve vzdálenosti zhruba 350 světelných roků. V odstupu asi 4 úhlových vteřin má průvodce 11. hvězdné velikosti,který je v dosahu až větších amatérských přístrojů. Jde pravděpodobně o oranžového trpaslíka,který obíhá kolem hlavní složky v dlouhé periodě několika tisíc roků.

NGC 2394skok na obsah

V blízkosti ( jen asi 10 úhlových minut severovýchodně ) hvězdy Éta Malého psa ( 5,2. magnitudy ),se můžete pokusit alespoň středně velkým amatérským dalekohledem vyhledat objekt s katalogovým označením NGC 2394. Jde o řídké seskupení asi 15 stálic 10. magnitudy a slabších ve tvaru písmene S, na ploše o velikosti asi 10 úhlových minut. Nejspíše jde o skutečnou hvězdokupu ve vzdálenosti přibližně 2000 světelných roků,s poměrně vysokým stářím okolo 1 miliardy roků.

Mapka pro vyhledání otevřené hvězdokupy NGC 2394.