BERAN

  • Latinsky - Aries
  • Zkratka - Ari
  • Rozloha - 441 stupňů čtverečních
  • Počet hvězd do 6.magnitudy - 50

Obsah

Beran (Skopec) je zvířetníkové souhvězdí, které najdeme mezi Rybami a Býkem. Podle řecké mytologie to byl beran se zlatým rounem, kterého vyslal bůh Hermes,aby zachránil královské děti Frixa a Hellé. Skopec byl později obětován Diovi a zlaté rouno uschováno a střeženo drakem. Zlatého rouna se pak zmocnil Iason a jeho argonauti,kteří připluli na lodi Argo. Souhvězdí je chudé na zajímavé objekty pozorovatelné menšími dalekohledy. Nabízí jen několik dvojhvězd a slabých galaxií.

Zalomená linie hvězd je základním pilířem souhvězdí

Foto: autor

Mapa souhvězdí

Hvězdy 35,39 a 41 Berana kdysi tvořily dnes již neexistující souhvězdí Severní Mucha. Tyto stálice tvoří malý trojúhelník nad zadní částí Berana. Nevím, jestli si mouchy zaslouží mít na obloze dvě vlastní souhvězdí,osobně jsem rád,že tento obtížný hmyz ze severní oblohy zmizel. Na jižní obloze se souhvězdí Muchy zachovalo.

Severní Mucha

Hamal (Alfa Berana)skok na obsah

Nejjasnější stálicí souhvězdí je Hamal ( Alfa Berana ). Jde o oranžového obra spektrálního zařazení K2. Toho,že je oranžový si již všimnete pouhým okem, to že je obrem vám napoví jeho vzdálenost - asi 66 světelných roků. Jeho jasnost činí 2,0. magnitudy. Odhadujeme,že hvězda má zhruba 15 krát větší průměr než naše Slunce a přibližně dvojnásobnou hmotnost.

Sheratan (Beta Berana)skok na obsah

Druhou nejjasnější hvězdou je Sheratan ( Beta Berana ) s jasností 2,6. magnitudy. Leží ve vzdálenosti okolo 60 světelných roků a je bílá,spektrálního zařazení A5. Je spektroskopickou dvojhvězdou s oběžnou dobou 107 dní.

Mesarthim (Gama Berana)skok na obsah

Pro Berana charakteristickou trojici hvězd doplňuje Mesarthim ( Gama Berana ),oblíbená dvojhvězda pro pozorování i malými dalekohledy. Obě složky o podobné jasnosti ( 4,7. a 4,8. magnitudy ) pohodlně ukáže již malý dalekohled. Dělí je od sebe 7,5 úhlové vteřiny a obě se vám budou jevit jako bílé. Šlo o jednu z prvních, dalekohledem objevených dvojhvězd. Složky dvojhvězdy dělí od sebe v prostoru nejméně 500 astronomických jednotek a oběžná doba bude nejspíše delší než 5000 roků. Jasnější z dvojice vykazuje velmi drobné,prostýma očima nepostřehnutelné změny jasnosti v periodě 2,6 dne. V odstupu 217 úhlových vteřin ještě leží slabá stálice 8,6. magnitudy,kterou také snadno spatříte již v malém dalekohledu. Mesarthim se nám ze vzdálenosti asi 200 světelných roků jeví při pohledu pouhýma očima jako stálice 3,9. magnitudy.

Dvojhvězda Mesarthim

Foto: Peter Wienerroither

Kresba: Autor

41 Beranaskok na obsah

Třetí nejjasnější hvězda souhvězdí má označení 41 Berana a dosahuje 3,6.magnitudy. Jde o modrobílou hvězdu spektrálního zařazení B8. Leží asi 160 světelných roků od Země. V jejím blízkém okolí se nachází trojice slabších hvězd. Nejjasnější z nich dosahuje 9. hvězdné velikosti a najdeme ji v odstupu 125 úhlových vteřin,již prostřednictvím malého amatérského dalekohledu. Dva bližší průvodci 10. až 11. hvězdné velikosti leží v odstupu 25 a 31 úhlových vteřin. Ukáže je až středně velký amatérský přístroj. Všichni tři jsou nejspíše jen optickými průvodci. Hlavní složka je však skutečnou fyzickou dvojhvězdou,avšak amatérskými dalekohledy ji nerozlišíte.

Botein (Delta Berana)skok na obsah

Botein ( Delta Berana ) je oranžovým obrem s hodnotou 4,4.magnitudy,spektrálního zařazení K2 a nachází se ve vzdálenosti asi 170 světelných roků.

Přibližné vzdálenosti jasných hvězd Berana

Epsilon Beranaskok na obsah

Ve Skopci můžete ještě natrefit na několik dalších pohledných dvojhvězd. Jednou z nich je i Epsilon Berana. Dvě stálice s jasností 5,2. a 5,5. magnitudy dělí od sebe 1,5 úhlové vteřiny. Rozliší je již zhruba 10 centimetrový dalekohled. Obě složky mají stejné spektrální zařazení A2. Od Země je dělí přibližně 300 světelných roků.

1 Beranaskok na obsah

Další poměrně těsnou dvojhvězdou je 1 Berana.Tu najdeme blízko hranice se souhvězdím Ryb. Jasnější složka 6,2. magnitudy má průvodce 7,2. magnitudy ve vzdálenosti 2,9 úhlové vteřiny. I na pozorování této dvojice se hodí dalekohledy s průměrem objektivu od 10 centimetrů výše. Jasnější složka z tohoto páru se jeví nažloutlá,slabší bílá.

Lambda Beranaskok na obsah

Kresba: autor

Nedaleko nejjasnější hvězdy souhvězdí - Hamalu,najdete stálici s označením Lambda Berana. Skládá se ze složek o jasnosti 4,8. a 7,3. magnitudy ve vzdálenosti 37 úhlových vteřin. Jasnější složka je žlutobílou hvězdou spektrálního zařazení F0. Dvojici ukáže již silnější triedr nebo malý dalekohled.

10 Beranaskok na obsah

Blízko hranice se souhvězdím Trojúhelníku na nás svítí stálice 10 Berana. Skládá se z hvězd 5,8. a 7,7. magnitudy a v současné době je od sebe dělí 1,4 úhlové vteřiny ( rok 2010 ). Vzdálenost mezi složkami pozvolna narůstá. Nyní je dokáže rozlišit až středně velký amatérský dalekohled. Obě hvězdy jsou nažloutlé,patří do spektrální třídy F. Oběžnou dobu kolem společného těžiště odhadujeme na zhruba 300 roků. Systém se nachází ve vzdálenosti přibližně 170 světelných let od Země.

Mapka pro nalezení čtyř dvojhvězd - Gama,1,Lambda a 10 Berana.

14 Beranaskok na obsah

Mezi dvojité patří i hvězda s označením 14 Berana. Jasnější složku 5. hvězdné velikosti doplňuje stálice 8. hvězdné velikosti v odstupu 106 úhlových vteřin. Obě hvězdy ukáže již triedr,či malý dalekohled. Další slabou stálici 11. hvězdné velikosti můžete spatřit v odstupu 93 úhlových vteřin. Primární složka je žlutobílou hvězdou spektrálního zařazení F2. Klademe ji do vzdálenosti okolo 320 světelných roků od Země.

30 Beranaskok na obsah

30 Berana se skládá z dvojice 6,5. a 7,1. magnitudy v odstupu 38 úhlových vteřin. Dvojici rozliší již dobrý triedr. Obě hvězdy jsou nažloutlé,patří do spektrální třídy F. Od Země je dělí asi 130 světelných roků.

Dvojhvězda 30 Berana

Převzato: http://www.nckas.org/images/objects/sao75471.jpg

Kresba: Autor

Mapka pro vyhledání dvojhvězdy 30 Berana

Pí Beranaskok na obsah

Pí Berana dosahuje 5,3. magnitudy. Jde o modrou hvězdu spektrálního zařazení B6,ve vzdálenosti zhruba 600 světelných roků od nás. Z rozboru spektra víme,že jde o těsnou dvojhvězdu. V odstupu asi 3,2 úhlové vteřiny můžete již menším,pohodlněji pak středně velkým amatérským dalekohledem spatřit průvodce 8. hvězdné velikosti.

Pí Berana

NGC 772skok na obsah

Poslední zajímavost o které si v Beranu povíme,je obří spirální galaxie NGC 772. Najdeme ji asi 1,5 stupně východně od hvězdy Mesarthim. I když jde o nejjasnější objekt svého druhu v souhvězdí,tak s hodnotou 10,3. magnitudy nijak zvlášť nevyniká. Hodí se spíše pro pozorování středně velkými amatérskými dalekohledy,ve kterých se představí jako eliptická mlhavá skvrnka s jasnějším jádrem. V náznaku ji ale můžete spatřit pod temnou oblohou i v menších dalekohledech. Galaxie na obloze zabírá plošku asi 7 krát 4,5 úhlových minut. Odhady vzdálenosti tohoto objektu se pohybují okolo 100 milionů světelných roků. Další galaxie v souhvězdí jsou již 11.magnitudy a slabší.

Mapka pro vyhledání galaxie NGC 772