SEXTANT

  • Latinsky - Sextant
  • Zkratka - Sex
  • Rozloha - 314 stupňů čtverečních
  • Počet hvězd do 6. magnitudy - 25

Obsah

Sextant je malé,velmi nenápadné souhvězdí složené jen ze slabých hvězd. Na městské obloze ho můžete snadno přehlédnout. Najdeme jej pod souhvězdím Lva. Bylo zavedeno až v 17. století polským astronomem J. Haveliem. Sextant je přístroj sestrojený k přesnému určování poloh nebeských těles. Amatérští pozorovatelé zde najdou jen velmi málo zajímavostí.

Mapa souhvězdí.

Sextant.

Foto: Autor

Alfa Sextantuskok na obsah

Nejjasnější stálice souhvězdí - Alfa Sextantu dosahuje pouze 4,5. magnitudy. Je bílou hvězdou spektrálního zařazení A0 ve vzdálenosti přibližně 290 světelných roků. Hvězda má zhruba 4 krát větší průměr než naše Slunce a její povrchová teplota dosahuje asi 9900 Kelvinů. Mohla by mít přibližně 3 krát větší hmotnost než naše denní hvězda. Její stáří se pohybuje v řádu stovek milionů roků.

Alfa Sextantu.

Foto: Autor

Beta Sextantuskok na obsah

Beta Sextantu dosahuje 5,1. magnitudy. Je modrobílou hvězdou spektrálního zařazení B6 ve vzdálenosti okolo 345 světelných roků. Vykazuje drobné,pouhýma očima nepostřehnutelné změny jasnosti v rozmezí 1 desetiny hvězdné třídy.

Gama Sextantuskok na obsah

Gama Sextantu dosahuje na pozemské obloze 5,1. magnitudy. Jde však o dvojhvězdu. Složky 5,8. a 6,2. magnitudy se nachází v současné době ( rok 2010 ) v odstupu 0,6 úhlové vteřiny. Běžné amatérské dalekohledy nedokážou dvojici rozlišit. V příštích desetiletích se bude úhlová vzdálenost složek ještě více zkracovat. Obě hvězdy jsou bílé,patřící do spektrální třídy A. Obíhají kolem společného těžiště po značně výstředné dráze s periodou necelých 78 roků. Od nás je dělí zhruba 260 světelných let. V odstupu 36 úhlových vteřin se nachází slabá hvězdička 12. magnitudy,viditelná až v amatérských přístrojích střední velikosti.

Přibližné vzdálenosti nejjasnějších hvězd souhvězdí.

18+17 Sextantuskok na obsah

Pohlednou dvojící,avšak pouze optickou je duo s označením 18 a 17 Sextantu. 18 Sextantu je oranžovým obrem spektrálního zařazení K2, 17 Sextantu pro změnu bílým obrem spektrálního zařazení A1. Jasnosti činí 5,6. a 5,9. magnitudy. V prostoru obě hvězdy dělí pravděpodobně několik desítek světelných let,přičemž 17 Sextantu je tou vzdálenější od nás ( u hvězdy 18 Sextantu byla naměřena vzdálenost 473 světelných let,v případě 17 Sextantu 526 světelných let-chyba v měření však může dosahovat několika desítek světelných roků ). Dvojici najdeme asi 4 stupně východně od hvězdy Gama Sextantu. Pokud máte horší pozorovací podmínky a nepodaří se vám rozlišit optickou dvojhvězdu prostýma očima,vemte si na pomoc dalekohled. Postačí již divadelní kukátko či malý triedr,který také ukáže barevné rozdíly těchto dvou stálic. Hvězdy na obloze dělí asi 12 úhlových minut. Samotná 17 Sextantu je navíc při pohledu ze Země velmi těsnou dvojhvězdou,kterou nerozliší žádný amatérský dalekohled.

Optická dvojhvězda 18 Sextantu ( vlevo ) a 17 Sextantu.

Foto: Autor

35 Sextantuskok na obsah

Stálici s označením 35 Sextantu najdete v severovýchodním rohu souhvězdí. Dosahuje 5,8. magnitudy. Již v malém dalekohledu se rozpadne na dvojici 6,1. a 7,2. magnitudy v odstupu 6,8 úhlové vteřiny. Obě složky jsou oranžové,spektrálního zařazení K3 a K0. Jasnější z dvojice je navíc spektroskopickou dvojhvězdou. 35 Sextantu od nás dělí přibližně 700 světelných roků.

Mapka pro vyhledání dvojhvězdy 35 Sextantu.

Kresba: Autor

40 Sextantuskok na obsah

Poblíž východní hranice souhvězdí se nachází hvězda s označením 40 Sextantu. Dosahuje 6,6. magnitudy. Jde o dvojhvězdu skládající se ze složek 7,1. a 7,8. magnitudy v odstupu 2,4 úhlové vteřiny. Za klidného vzduchu ji dokáže rozlišit již menší amatérský dalekohled s dostatečným zvětšením. Obě složky jsou bílé. 40 Sextantu leží ve vzdálenosti zhruba 315 světelných roků.

Mapka pro vyhledání dvojhvězdy 40 Sextantu.

Dvojhvězda 40 Sextantu.

Převzato z: http://www.carbonar.es/s33/Struve-Catalog/10h11h/Struve-1476.html

NGC 3115skok na obsah

Nejjasnější galaxií ve směru souhvězdí Sextant je NGC 3115. Najdeme ji asi 3 stupně východně od hvězdy Gama Sextantu ( 5,1. magnitudy ) a jen asi 1,5 stupně severozápadně od výše zmiňované optické dvojhvězdy 18 a 17 Sextantu. Galaxie dosahuje 9,2. magnitudy,rozkládá se na plošce asi 8,3 krát 3,2 úhlové minuty a je v dosahu již menších amatérských přístrojů. Dříve se myslelo,že jde o silně zploštělou eliptickou galaxii,dnes se přikláníme k názoru že NGC 3115 je neobvyklou spirální galaxií viděnou téměř z boku,s výrazným jádrem a absencí velkých prachových pásů. Obsahuje převážně staré hvězdy. Vřetenovitého tvaru galaxie si můžete všimnout již ve středně velkých amatérských dalekohledech. Galaxie ve svém jádru hostí velmi hmotnou černou veledíru,s hmotností nejspíše větší než 1 miliarda násobku hmoty našeho Slunce. Vzdálenost objektu odhadujeme na asi 30 milionů světelných roků od nás.

Mapka pro vyhledání galaxie NGC 3115.

Čočkovitá galaxie NGC 3115.

Převzato z: www.astrosurf.com/antilhue/ngc3115.htm

NGC 3169+NGC 3166skok na obsah

V severní části souhvězdí,více než 1 stupeň jihojihovýchodně od hvězdy 19 Sextantu ( 5,8. magnitudy ) leží zajímavá dvojice spirálních galaxií NGC 3169 a NGC 3166. Jsou okrajovými členy kupy galaxií LEO 2. Obě galaxie mají podobné jasnosti okolo 10,5. magnitudy a na obloze je dělí jen asi 8 úhlových minut. Východní NGC 3169 má rozměry asi 4,8 krát 3,2 úhlové minuty. Západní NGC 3166 řadíme ke spirálním galaxiím s příčkou a zabírá na obloze plošku o velikosti asi 5,2 krát 2,7 úhlové minuty. Blízkost obou galaxií není náhodná. Jsou gravitačně svázány a dochází mezi nimi k vzájemné interakci,která se podepsala na tvaru obou galaxií. NGC 3169 a NGC 3166 jsou nejvýraznějšími členy malé skupinky galaxií ve vzdálenosti okolo 65 milionů světelných roků. Oba hvězdné ostrovy jsou zhruba velikostně srovnatelné s naší Mléčnou dráhou. Můžete je poměrně snadno spatřit v amatérských dalekohledech střední velikosti jako drobné mlhavé skvrnky,blízko u sebe v jednom zorném poli. O něco nápadnější se jeví NGC 3166. Za zmínku ještě možná stojí další člen skupiny - čočkovitá galaxie NGC 3156 slabší 12. magnitudy,s rozměry asi 2,1 krát 1,2 úhlové minuty,která je však v dosahu až větších amatérských dalekohledů. Leží necelého půl stupně jihozápadně od NGC 3166. V její blízkosti se nachází hvězda 9,4. magnitudy.

Mapka pro vyhledání dvojice galaxií NGC 3169 a NGC 3166.

zvětšit obrázek

Dvojice spirálních galaxií NGC 3169 ( vpravo nahoře ) a NGC 3166.

Převzato z: www.noao.edu/outreach/aop/observers/n3169.html

Detailní snímek galaxie NGC 3169.

Foto: HST

NGC 2974skok na obsah

Galaxii NGC 2974 můžete vyhledat v blízkosti západní hranice souhvězdí. Je poměrně slabá - dosahuje 11. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 3,4 krát 2,1 úhlové minuty. Jde o značně protáhlou eliptickou galaxii,ve vzdálenosti přibližně 70 milionů světelných roků. NGC 2974 je viditelná ve středně velkých amatérských dalekohledech jako drobná,nápadně protáhlá mlhavá skvrnka. Na její jihozápadní okraj se promítá slabá stálice 12. hvězdné velikosti.

Mapka pro vyhledání galaxie NGC 2974.