VLASY BERENIKY

  • Latinsky - Coma Berenices
  • Zkratka - Com
  • Rozloha - 386 stupňů čtverečních
  • Počet hvězd do 6. magnitudy - 50

Obsah

Vlasy Bereniky jsou nevýrazným souhvězdím složeným ze slabých hvězd, zčásti soustředěných k sobě a tvořící blízkou otevřenou hvězdokupu Mel 111. Nachází se mezi Lvem a Pastýřem. Kromě několika dvojhvězd a kulových hvězdokup se zde pozorovatelům vybavených dalekohledy nabízí velké množství vzdálených galaxií patřících převážně ke kupě galaxií v Panně. V souhvězdí se nachází severní galaktický pól,díváme se jím kolmo k rovině Galaxie. Souhvězdí představuje vlasy egyptské královny Bereniky,které podle pověsti obětovala bohům za šťastný návrat svého manžela Ptolemaia III z válečné výpravy.

Mapa souhvězdí.

Vlasy Bereniky.

Foto: Autor

Beta Vlasů Berenikyskok na obsah

Nejjasnější stálice souhvězdí je Beta Vlasů Bereniky. Dosahuje jen 4,3. magnitudy a jde o žlutou hvězdu spektrálního zařazení G0,ve vzdálenosti asi 30 světelných roků od Země. Hvězda je svými parametry podobná našemu Slunci,hmotnost má zhruba stejnou jako naše denní hvězda,průměr jen o něco málo větší a rotuje okolo vlastní osy asi dvakrát rychleji. Povrchová teplota činí zhruba 6000 Kelvinů. Je mladší než Slunce. Na povrchu hvězdy byla naměřena aktivita v cyklu 16,6 let.

Beta Vlasů Bereniky.

Foto: Autor

Přibližné srovnání velikostí hvězd Beta Vlasů Bereniky a Slunce.

Kresba: Autor

Diadem (Alfa Vlasů Bereniky)skok na obsah

Druhá nejjasnější hvězda souhvězdí nese jméno Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ). Je jen o chlup slabší než Beta Vlasů Bereniky,dosahuje také 4,3. magnitudy. Jde o dvojhvězdný systém. Skládá se z dvojice téměř stejně jasných složek 5,1. magnitudy,které obíhají kolem společného těžiště po výstředné dráze s periodou 25,9 roku. Jde o nažloutlé trpasličí hvězdy patřící do spektrální třídy F. Rovina dráhy jejich oběhu je téměř přesně ve směru našeho pohledu,k zákrytům však nedochází. Průměrná vzdálenost mezi složkami činí zhruba 12 astronomických jednotek. Dvojici běžnými amatérskými dalekohledy nerozlišíte,jelikož vzdálenost mezi nimi při pohledu ze Země činí maximálně 0,7 úhlové vteřiny. Diadem od nás dělí asi 50 světelných roků.

Gama Vlasů Berenikyskok na obsah

Třetí nejjasnější hvězdou v souhvězdí je Gama Vlasů Bereniky. Dosahuje 4,4. magnitudy a jde o oranžovou obří hvězdu spektrálního zařazení K2,ve vzdálenosti okolo 170 světelných roků.

Přibližné vzdálenosti nejjasnějších hvězd souhvězdí.

Melotte 111skok na obsah

Hlavním pilířem,bez kterého by souhvězdí Vlasy Bereniky vůbec nemohlo vzniknout je blízká otevřená hvězdokupa,podle Melottova katalogu označovaná Mel 111. Její jádro leží ve vzdálenosti zhruba 280 světelných roků od Země. Jde o jednu z nejbližších otevřených hvězdokup na obloze. Díky své blízkosti zabírá na nebi velkou plochu o průměru více než 5 stupňů. Rozprostírá se jižně od hvězdy Gama Vlasů Bereniky,která však leží blíže Zemi a není součástí hvězdokupy. Mel 111 je na mimoměstské obloze snadno viditelná prostýma očima,jako množství stálic 5. hvězdné velikosti a slabších uspořádaných do tvaru řeckého písmena lambda,či obráceného písmene Y. Nejjasnější členové zde dosahují 4,8. magnitudy,patří mezi ně hvězdy označené 12 a 23 Vlasů Bereniky. Nejjasnější člen hvězdokupy - 12 Vlasů Bereniky je spektroskopickou dvojhvězdou s periodou 397 dní a v odstupu 66 úhlových vteřin můžete již malým dalekohledem spatřit slabou hvězdičku 8,9. magnitudy. Další velmi slabá stálice 12. hvězdné velikosti se nachází v odstupu 37 úhlových vteřin a je v dosahu až větších dalekohledů. Do 5. magnitudy obsahuje hvězdokupa 5 stálic,asi desítku hvězd do 6. magnitudy a do 9. magnitudy již několik desítek. Jde převážně o bílé a nažloutlé hvězdy spektrálních tříd A a F. Najdeme mezi nimi i několik pohledných dvojhvězdných párů. Patří mezi ně například 17 Vlasů Bereniky,kterou lehce rozlišíte již triedrem. Skládá se z dvojice 5,3. a 6,6. magnitudy v odstupu 145 úhlových vteřin. Obě hvězdy jsou bílé,patřící do spektrální třídy A. Pěknou dvojící kterou rozliší již malý amatérský dalekohled je také Struve 1633 ( HIP 60197 ) v severozápadní části hvězdokupy. Skládá se z dvojice 7,0. a 7,1. magnitudy v odstupu 9 úhlových vteřin. Obě složky jsou žlutobílé,patřící do spektrální třídy F. Stálici 16 Vlasů Bereniky ( 5,0. magnitudy ) obklopuje trojice slabých hvězdiček 9. až 10. magnitudy,jež kolem ní vytváří rovnostranný trojúhelník. Pokud bychom naše Slunce umístili do vzdálenosti hvězdokupy Mel 111 dosahovalo by také pouze 9. magnitudy. Na pozorování hvězdokupy jako celku je výhodná kombinace prosté oko - kvalitní pozorovací podmínky. Jinak se dobře využije divadelní kukátko,hledáček dalekohledu,hůře již malý triedr s malým zvětšením. Podrobnější průzkum pak můžete provést jakýmkoliv větším dalekohledem. Skutečný průměr hvězdokupy činí asi 25 světelných roků,s okrajovými částmi však ještě více. Její,na otevřené hvězdokupy neobvyklá poloha v blízkosti severního galaktického pólu je vykompenzována její blízkostí. Stáří hvězdokupy činí několik stovek milionů roků. Mel 111 je jednou z nejjasnějších a nejbližších hvězdokup a vděčným cílem amatérských pozorovatelů,ať již při pozorování prostýma očima či prostřednictvím dalekohledu.

Mapka otevřené hvězdokupy Melotte 111.

Melotte 111.

Foto: Autor

Detailní snímek hvězdokupy Melotte 111.

Kresba: Autor

Dvojice 17 Vlasů Bereniky.

Dvojhvězda Struve 1633.

24 Vlasů Berenikyskok na obsah

V souhvězdí Vlasů Bereniky se nabízí několik dalších dvojhvězd i mimo hvězdokupu Melotte 111. Patří k nim 24 Vlasů Bereniky,která se skládá z dvojice 5,0. a 6,5. magnitudy v odstupu 20 úhlových vteřin. Snadno je rozliší již malý dalekohled. Jasnější z dvojice je oranžovým obrem spektrálního zařazení K2,slabší hvězda je bílá,spektrálního zařazení A7. V dalekohledu vykazuje jasnější složka žlutooranžovou barvu,slabší se jeví namodralá. Nejspíše jde jen o optickou dvojhvězdu. Barevnou dvojici 24 Vlasů Bereniky najdeme asi 8 stupňů západně od hvězdy Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ).

Kresba: Autor

2 Vlasů Berenikyskok na obsah

V západní části souhvězdí,v blízkosti hranice se Lvem leží hvězda označená 2 Vlasů Bereniky. Dvojici 6,1. a 7,5. magnitudy dělí na obloze 3,7 úhlové vteřiny. I tyto dvě hvězdy je schopen ukázat odděleně již malý amatérský dalekohled s dostatečným zvětšením. Jasnější z dvojice je žlutobílá,spektrálního zařazení F0,slabší má spektrum A9. Dvojhvězda se nachází zhruba 360 světelných roků od Země.

Kresba: Autor

35 Vlasů Berenikyskok na obsah

35 Vlasů Bereniky najdete asi 5,5 stupně severozápadně od hvězdy Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ). Tvoří ji dvojice 5,0. a 7,2. magnitudy v odstupu pouhých 1,1 úhlové vteřiny. Rozlišit je dokáže až větší amatérský dalekohled. Jasnější z dvojice je žlutá,spektrálního zařazení G8, slabší je nažloutlá,spektrálního zařazení F6. Dvojice obíhá kolem společného těžiště s periodou několika stovek roků. V odstupu 29 úhlových vteřin můžete již menším dalekohledem spatřit třetí složku 10. hvězdné velikosti. 35 Vlasů Bereniky leží přibližně 320 světelných roků od Země.

32+33 Vlasů Berenikyskok na obsah

Pouze optickou dvojicí je 32 Vlasů Bereniky,kterou najdeme asi 4 stupně západně od hvězdy Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ). Jasnější složka dosahuje 6,3. magnitudy a je červenou obří hvězdou spektrálního zařazení M0,slabší složka ( označována také jako 33 Vlasů Bereniky ) dosahuje 6,9. magnitudy a je nažloutlou hvězdou spektrálního zařazení F8,ve vzdálenosti zhruba 400 světelných roků. Jasnější z dvojice je tou vzdálenější od Země. Na obloze hvězdy dělí 196 úhlových vteřin a snadno je ukáže již malý triedr či divadelní kukátko. V prostoru jsou pak od sebe vzdáleny nejspíše více než 1000 světelných roků. Při pohledu prostýma očima na obloze společně vykreslují jednu stálici 5,8. magnitudy.

Mapka pro vyhledání optické dvojhvězdy 32 Vlasů Bereniky.

Kresba: Autor

V blízkosti hvězdy Diadem ( Alfa Vlasů Bereniky ) se nachází dvojice kulových hvězdokup. Nejprve se zmíním o té jasnější z nich.

M 53skok na obsah

M 53 ( NGC 5024 ) leží necelý stupeň severovýchodně od této hvězdy. Dosahuje 7,6. magnitudy a na obloze zabírá plošku o průměru asi 15 úhlových minut. Patří k jasným kulovým hvězdokupám,snadno pozorovatelným i malými amatérskými přístroji. Je velmi dobře viditelná již v malém triedru jako malá kulatá mlhavá skvrnka. V menších amatérských dalekohledech zůstává hvězdokupa jen kulatou mlhavou skvrnkou. Ve středně velkých amatérských přístrojích má jasnou centrální oblast obklopenou slabším kruhovým halem. Za velmi dobrých pozorovacích podmínek se ukáže náznak zrnitosti v okrajových partiích hvězdokupy. V nevelkých amatérských přístrojích není snadno rozložitelná na hvězdy,jelikož je od nás poměrně dosti vzdálená. Nejjasnější z nich dosahují 13. hvězdné velikosti. M 53 patří k vzdálenějším kulovým hvězdokupám od jádra Galaxie. Od nás ji dělí zhruba 60 000 světelných roků,od jádra Galaxie ještě o několik tisíc světelných roků více. Patří také k nadprůměrně velkým kulovým hvězdokupám v naší Galaxii,její skutečný průměr přesahuje 200 světelných roků. Bylo v ní objeveno velké množství proměnných hvězd zejména typu RR Lyry.

NGC 5053skok na obsah

NGC 5053 leží 1,5 stupně východně od hvězdy Diadem a jen 1 stupeň jihovýchodně od M 53. Je podstatně slabší a tedy mnohem hůře pozorovatelná než její sousedka M53. Dosahuje asi 9,5. magnitudy a zdánlivý průměr činí zhruba 11 úhlových minut. Pokud vaše stanoviště nemá velmi dobré pozorovací podmínky,tak hvězdokupu menšími dalekohledy nejspíše nespatříte. Nemusíte ji zahlédnout ani v amatérských přístrojích střední velikosti,má totiž velmi nízkou plošnou jasnost. Osobně jsem po ní pátral na venkovském stanovišti pomocí 20.centimetrového zrcadlového dalekohledu několikrát bezúspěšně. Až večerním deštěm pročištěný vzduch jedné jarní noci mi ji dovolil spatřit. Na hvězdy ji běžnými amatérskými přístroji nerozlišíte,jelikož nejjasnější z nich dosahují pouze 14. hvězdné velikosti. NGC 5053 je tak trochu zvláštní. Na kulové hvězdokupy má velmi malou svítivost a na první pohled připomíná spíše bohatou otevřenou hvězdokupu. Barevný diagram a přítomnost proměnných hvězd typu RR Lyry ji však řadí k hvězdokupám kulovým. Obsahuje jen několik tisícovek hvězd,což je například ve srovnání se stovkami tisíc stálic v sousední M 53 opravdu žalostně málo a postrádá výraznější centrální kondenzaci. Její svítivost odhadujeme jen na několik málo desítek tisíc sluncí, u kulové hvězdokupy M 53 na zhruba 200 000 sluncí. Skutečný průměr přesahuje 150 světelných roků. Ukazuje se,že M 53 a NGC 5053 jsou sousedky nejen na obloze,ale i v prostoru. Od Země je dělí podobná vzdálenost,o několik tisíc světelných roků blíže je k nám však pravděpodobně NGC 5053.

Mapka pro vyhledání dvojice kulových hvězdokup M 53 a NGC 5053.

zvětšit obrázek

Kulová hvězdokupa M 53.

Převzato z: www.noao.edu/outreach/aop/observers/m53.html

zvětšit obrázek

Dvojice kulových hvězdokup M 53 ( vlevo ) a NGC 5053.

Převzato z: www.dougsastro.net

Přibližná poloha kulových hvězdokup M 53 a NGC 5053 v halu Galaxie.

Kresba: Autor

Kresba: Autor

NGC 4147skok na obsah

V jihozápadní části souhvězdí,asi 2,5 stupně západně od hvězdy 11 Vlasů Bereniky ( 4,7. magnitudy ) leží slabší kulová hvězdokupa NGC 4147. Dosahuje 10,3. magnitudy a na obloze zabírá plošku o průměru jen asi 4 úhlové minuty. Na její spatření je vhodný alespoň amatérský dalekohled střední velikosti,ve kterém se ukáže jako drobná kulatá mlhavá skvrnka. Nejjasnější stálice se pohybují okolo 14,5. magnitudy a ukáže je až velký amatérský přístroj. Vzdálenost NGC 4147 odhadujeme na zhruba 60 000 světelných roků,je tedy od nás v podobné vzdálenosti jako M 53 a NGC 5053.

Mapka pro vyhledání kulové hvězdokupy NGC 4147.

Do jižní části souhvězdí Vlasů Bereniky zasahuje část kupy galaxií v Panně, kterou bychom měli tedy spíše nazývat kupa Panna-Vlasy Bereniky a jejíž střed od nás dělí zhruba 55 milionů světelných roků. Jen v severní části kupy,která leží ve Vlasech Bereniky můžete spatřit několik galaxií i menšími amatérskými dalekohledy,za kvalitních pozorovacích podmínek a za pomoci středně velkých amatérských přístrojů jich můžete zahlédnout již několik desítek. Nyní si tedy představíme nejvýraznější galaxie severní části této kupy.

M 85skok na obsah

M 85 ( NGC 4382 ) řadíme k čočkovitým galaxiím,dosahuje 9,1. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 7 krát 5,5 úhlových minut. Jako malá mlhavá skvrnka je viditelná již v menších amatérských dalekohledech. V amatérských přístrojích střední velikosti má malé jasné jádro obklopené k okrajům slábnoucím, mírně eliptickým vnějším halem. M 85 je okrajovým severním členem kupy galaxií v Panně. Průměr této velké galaxie přesahuje 100 000 světelných roků.

NGC 4394skok na obsah

Jen 8 úhlových minut východně od M 85 leží slabší galaxie NGC 4394,jež dosahuje 11. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 3,6 krát 3,2 úhlové minuty. Jde o spirální galaxii s příčkou,která je k nám natočená „čelně". Je v dosahu středně velkých amatérských dalekohledů a společně s jasnější M 85 vytváří pohlednou dvojici. Jde o skutečný fyzický pár.

Dvojice vzájemně si blízkých galaxií M 85 ( vpravo ) a NGC 4394.

Převzato z: http://www.suite101.com/view_image.cfm/292892

NGC 4450skok na obsah

Galaxii NGC 4450 najdete asi 1,3 stupně jihovýchodně od dvojice M 85 + NGC 4394. Dosahuje 10. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 5 krát 4 úhlové minuty. Jde o spirální galaxii,kterou může ukázat již menší amatérský dalekohled,také ovšem jen jako drobnou mlhavou skvrnku. V její blízkosti se nachází stálice 9. hvězdné velikosti. NGC 4450 je svou velikostí podobná naší Galaxii. Pozorování nasvědčují tomu,že v jejím jádru se nachází supermasivní černá díra.

Detailní snímek elegantní spirální galaxie NGC 4450.

Převzato z: http://www.caelumobservatory.com/obs/n4450.html

Jádro galaxie NGC 4450.

Foto: HST

M 100skok na obsah

Jedním z klenotů kupy galaxií v Panně je obří spirální galaxie M 100 ( NGC 4321 ). S hodnotou 9,3. magnitudy je v dosahu již menších amatérských dalekohledů. Na obloze zabírá plošku o velikosti asi 7,5 krát 6,5 úhlových minut. Galaxie je k nám natočena čelně a tak můžeme obdivovat její spirální strukturu. Z poměrně malého jasného jádra vychází dvojice mohutných spirálních ramen,další slabší ramena pak doplňují spirální strukturu tohoto obřího hvězdného ostrova. Tato spirální ramena hostí velké množství mladých horkých hvězd,které pravděpodobně vznikly,při z astronomického hlediska nedávných interakcích s okolními galaxiemi. K bouřlivé hvězdotvorbě došlo i v centrálních oblastech galaxie. Jelikož ty nejhmotnější hvězdy žijí krátce a potom vybuchují jako supernovy,vykazuje M 100 nadprůměrně vysokou četnost těchto zániků hvězd. Od začátku 20. století do současnosti jsme zaznamenali 5 výbuchů supernov v této galaxii. M 100 patří k nejjasnějším členům kupy galaxií v Panně. Je zhruba 1,5 krát větší než naše Galaxie. Na základě pozorování proměnných hvězd ( cefeid ) byla vypočítána její vzdálenost na 56 milionů světelných roků,+/ - 6 milionů světelných let. V menších dalekohledech je galaxie viditelná jako drobná mlhavá skvrnka s jasnějším středem. Náznaky spirální struktury jsou patrné až ve větších amatérských přístrojích.

zvětšit obrázek

Spirální galaxii M 100 obklopuje několik satelitních trpasličích galaxií viditelných na tomto snímku. Tyto drobné galaxie jsou velice slabé a nepozorovatelné menšími amatérskými dalekohledy.

Detailní snímek části galaxie M 100.

Foto: HST

Jádro galaxie M 100.

Foto: HST

M 98skok na obsah

M 98 ( NGC 4192 ) leží jen 0,5 stupně západně od hvězdy 6 Vlasů Bereniky ( 5,1. magnitudy ). Dosahuje 10. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 9,5 krát 3,2 úhlové minuty. Jde o spirální galaxii,která je k nám natočena téměř „bokem". Spatřit ji můžete již menšími amatérskými dalekohledy jako malou protáhlou mlhavou skvrnku. Ve středně velkých přístrojích vynikne jasné jádro a za kvalitních pozorovacích podmínek můžete v galaxii v náznaku spatřit některé nepravidelnosti. M 98 můžeme zařadit mezi slabší objekty Messierova katalogu.

Spirální galaxie M 98.

Kredit: AURA/NOAO/NSF

M 99skok na obsah

V blízkosti hvězdy 6 Vlasů Bereniky ( necelý stupeň jihovýchodně ) leží další galaxie Messierova katalogu - M 99 ( NGC 4254 ). Dosahuje 9,8. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 5,4 krát 4,7 úhlové minuty. Jde o spirální galaxii,kterou pro změnu pozorujeme čelně. Na snímcích se ukazuje,že má dvojici mohutných spirálních ramen,které doplňuje několik menších. M 99 vykazuje značnou asymetrii. V menších dalekohledech se představí jako drobná kulatá mlhavá skvrnka. Šlo o jednu z prvních galaxií,u které byla rozpoznána spirální struktura. Její náznaky můžete spatřit až ve větších amatérských přístrojích. V minulém století jsme v této galaxii zaznamenali tři supernovy.

Galaxie M 99.

Kredit: AURA/NOAO/NSF

M 88skok na obsah

Dalším jasnějším členem kupy galaxií v Panně je M 88 ( NGC 4501 ). Jde o spirální galaxii jež dosahuje 9,5. magnitudy. Rozkládá se na plošce o velikosti asi 7 krát 4 úhlové minuty. Snímky ukazují,že má těsně navinutá spirální ramena,které kopírují temné prachové pásy. Její rovina je od našeho zorného směru odkloněna o asi 30 stupňů. Velikostí je zhruba podobná naší Galaxii. Podobně jako většina jasnějších galaxií v této kupě je i M 88 viditelná i v menších amatérských dalekohledech,jako drobná eliptická mlhavá skvrnka.

Spirální galaxie M 88.

Převzato z: http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/m88.html

M 91skok na obsah

Necelý stupeň východně od M 88 leží M 91 ( NGC 4548 ). Řadíme ji ke spirálním galaxiím s příčkou. Z konců mohutné příčky vychází dvojice doširoka rozevřených spirálních ramen. S hodnotou 10,2. magnitudy je slabým objektem Messierova katalogu,přesto je schopen ji ukázat,jako všechny objekty tohoto katalogu,již menší amatérský dalekohled. Na obloze zabírá plošku o velikosti asi 5,5 krát 4,5 úhlové minuty. Náznaky základní struktury galaxie jsou za kvalitních pozorovacích podmínek viditelné již v amatérských přístrojích střední velikosti.

Galaxie M 91.

Převzato z: www.noao.edu/outreach/aop/observers/m91.html

Část spirální galaxie M 91 na snímku z Hubbleova kosmického dalekohledu. Tři bílé přerušované čáry nejsou
součástí galaxie. Jde o stopy malých planetek z naší sluneční soustavy promítající se na M 91 během expozice
snímku.

Dvojici spirálních galaxií M 88 ( vlevo ) a M 91 dělí na obloze necelý 1 stupeň a při menších zvětšeních se vám obě vejdou do jednoho zorného pole dalekohledu. Mnohem snadněji je viditelná jasnější M 88. V prostoru tyto dvě galaxie od sebe dělí několik milionů světelných roků.

Převzato z: http://www.pbase.com/bkpeterson/image/78262923

NGC 4459+NGC 4474skok na obsah

NGC 4459 leží 1 stupeň jihozápadně od galaxie M 88. Jde o čočkovitou galaxii,jež dosahuje 10,4. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 4 krát 3 úhlové minuty. Do její blízkosti se promítá poměrně jasná hvězda 8,7. magnitudy. Tento vzdálený hvězdný ostrov může ukázat již menší přístroj,pohodlněji pak amatérský dalekohled střední velikosti,ve kterém ještě můžete spatřit společně v jednom zorném poli slabší galaxii NGC 4474. Ta dosahuje pouze 11,8. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 2,3 krát 1,2 úhlové minuty. Řadíme ji také k čočkovitým galaxiím. Od NGC 4459 ji dělí asi ¼ stupně severovýchodním směrem. Obě galaxie se ve středně velkých amatérských dalekohledech tváří jen jako drobné mlhavé skvrnky,z nichž nápadnější a větší je NGC 4459. Jižně od této dvojice se táhne Markarianův řetězec galaxií,jehož severní část se nachází ještě v souhvězdí Vlasů Bereniky,z větší části však leží v souhvězdí Panny. Podrobněji je o něm pojednáno v přehledu objektů v souhvězdí Panny.

Mezi dvojicí NGC 4459 a NGC 4474 leží ještě slabá galaxie NGC 4468 ( 13. magnitudy ),kterou však ukážou až velké amatérské přístroje.

Převzato z: www.tamanti.it/Galaxies/VirgoMosaic_labels.htm


Mapka pro vyhledání jasnějších galaxií v jižní části souhvězdí Vlasů Bereniky.

Nyní opustíme kupu galaxií Panna - Vlasy Bereniky a představíme si další vzdálené hvězdné ostrovy v tomto souhvězdí.

M 64 (Monokl)skok na obsah

M 64 ( NGC 4826 ) leží ve střední části souhvězdí,necelý stupeň severovýchodně od hvězdy 35 Vlasů Bereniky ( 4,9. magnitudy ). S hodnotou 8,5. magnitudy jde o nejjasnější galaxii v souhvězdí. Na obloze zabírá plošku o velikosti asi 9,5 krát 5,5 úhlové minuty. Jde o spirální galaxii s poněkud neobvyklým vzhledem. Z jedné strany obklopuje jádro galaxie obloukovitá soustava mohutných prachových mračen. Pro svůj vzhled přivřeného oka se tak M 64 přezdívá Černé oko,Ďáblovo oko,nebo také Monokl,či Spící kráska. Ze vzhledu těchto prachových útvarů usuzujeme,že musely vzniknout z astronomického hlediska v nedávné době. Pravděpodobně jde o důsledek kolize s menší galaxií,kterou M 64 pohltila. Nasvědčuje tomu i to,že její vnější oblasti rotují v opačném směru než oblasti vnitřní. Podle všeho tedy šlo o splynutí dvou galaxií s opačnou rotací. Kolize navíc odstartovala bouřlivou hvězdotvorbu v části tohoto hvězdného ostrova. Galaxii můžete spatřit již v menších amatérských dalekohledech,či dobrých triedrech jako malou mlhavou eliptickou skvrnku s jasnějším středem. Temná soustava prachových mračen dobře vynikne až ve středně velkých amatérských přístrojích. Vzdálenost M 64 odhadujeme na asi 20 milionů světelných roků,pokud je tato hodnota blízká skutečnosti,pak má asi poloviční velikost naší Galaxie. Černé oko řadíme ke skupině galaxií Honící psi I.

Mapka pro vyhledání galaxie M 64.


Přivřené oko či monokl může někomu připomínat galaxie M 64.

Převzato z: http://seds.org/~spider/ngc/ngc.cgi?M64

NGC 4725skok na obsah

Několik jasnějších galaxií je viditelných také v severní polovině souhvězdí. Patří k nim i NGC 4725,kterou najdeme 2 stupně jižně od hvězdy 31 Vlasů Bereniky ( 4,9. magnitudy ). Dosahuje 9,2. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 11 krát 8 úhlových minut. I tento hvězdný ostrov je v dosahu již menších amatérských dalekohledů. Uvidíte malou mlhavou oválnou skvrnku s jasnějším středem. Řadíme ji ke spirálním galaxiím s příčkou. Má poněkud neobvyklý vzhled - jádro a centrální příčku obklopuje jen jedno výrazné,téměř do kruhu stočené spirální rameno. NGC 4725 od nás dělí zhruba 40 milionů světelných roků. Její průměr je nejspíše podobný naší Galaxii.

Spirální galaxie s příčkou NGC 4725.

Převzato z: www.noao.edu/outreach/aop/observers/n4725.html

Infračervený snímek „jednoramenné" spirální galaxie NGC 4725 ze Spitzerova kosmického dalekohledu.

NGC 4565 (Slaneček)skok na obsah

NGC 4565 najdete na východním okraji otevřené hvězdokupy Mel 111,asi 3 stupně jihovýchodně od hvězdy Gama Vlasů Bereniky. Jde o velkou spirální galaxii,kterou pozorujeme ze strany. Na snímcích¨má tvar vřetena a velmi zřetelná jsou temná prachová mračna podél střední roviny galaxie. NGC 4565 si vysloužila pojmenování Jehlová galaxie nebo také Slaneček. Dosahuje 9,5. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 16 krát 3 úhlové minuty. Spatřit ji můžete již v menších amatérských dalekohledech jako velmi tenkou a dlouhou mlhavou skvrnku. V amatérských přístrojích střední velikosti vynikne jasná centrální oblast a za dobrých podmínek spatříte i temný prachový pás rozdělující galaxii zdánlivě na dvě poloviny. NGC 4565 od nás dělí přibližně 30 milionů světelných roků. Její průměr odhadujeme na více než 100 000 světelných roků,je tedy ještě možná o něco větší než naše Galaxie. Při pohledu „ z boku" se náš hvězdný ostrov nejspíše velmi podobá této vzdálené galaxii.


Galaxie NGC 4565 - „Slaneček".

Foto: Bruce Hugo and Leslie Gaul, Adam Block (KPNO Visitor Program),NOAO, AURA, NSF

NGC 4494skok na obsah

Do východní části otevřené hvězdokupy Mel 111 se promítá také NGC 4494. Najdeme ji asi 0,5 stupně východojihovýchodně od hvězdy 17 Vlasů Bereniky ( 5,0. magnitudy ). Jde o eliptickou galaxii jež dosahuje 9,7. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 5 krát 4 úhlové minuty. Jako drobná mlhavá skvrnka může být viditelná již v menších amatérských dalekohledech. Ve středně velkých dalekohledech má jasnější centrální oblast obklopenou slabým halem. NGC 4494 klademe do vzdálenosti někde mezi 40 a 50 miliony světelných roků.

NGC 4559skok na obsah

Dva stupně severně od NGC 4565 a dva stupně východně od hvězdy Gama Vlasů Bereniky leží NGC 4559. Dosahuje 9,6. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 11 krát 5 úhlových minut. I ona je v dosahu již menších amatérských dalekohledů,jako drobná protáhlá mlhavá skvrnka. Jde o spirální galaxii. Na detailních snímcích působí poněkud nesymetrickým a rozháraným dojmem. Najdeme tu několik velkých oblastí překotného zrodu hvězd. NGC 4559 se nejspíše nachází v podobné vzdálenosti jako NGC 4565 - tedy snad někde okolo 30 milionů světelných roků.

Spirální galaxie NGC 4559.

Převzato z: www.noao.edu/outreach/aop/observers/n4559.html

Mapka pro vyhledání čtveřice galaxií NGC 4725,NGC 4565,NGC 4494 a NGC 4559.

NGC 4278+NGC 4283skok na obsah

Dalším střípkem z noční oblohy ve směru souhvězdí Vlasy Bereniky je NGC 4278. Jde o eliptickou galaxii,jež dosahuje 10,2. magnitudy a rozkládá se na plošce o průměru asi 4 úhlové minuty. Leží zhruba 2 stupně severozápadně od hvězdy Gama Vlasů Bereniky. Z našeho zorného směru se jeví jen lehce eliptická,téměř kruhová. Je v dosahu již menších amatérských dalekohledů. V amatérských přístrojích střední velikosti si můžete v její těsné blízkosti všimnout další drobné mlhavé skvrnky. Jde také o eliptickou galaxii s katalogovým označením NGC 4283. Je však mnohem slabší ( 12. magnitudy ) a menší ( průměr 1,5 úhlové minuty ) než její sousedka. Z našeho zorného směru se jeví kruhová. Vzdálenost NGC 4278 odhadujeme na zhruba 40 milionů světelných roků.

NGC 4274skok na obsah

Spirální galaxie NGC 4274 leží jen asi 20 úhlových minut severoseverozápadně od dvojice NGC 4278 + NGC 4283. Dosahuje 10,4. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 7 krát 2,5 úhlové minuty. Za kvalitních pozorovacích podmínek ji může ukázat již menší amatérský přístroj. Má jedno výrazné,do kruhu stočené spirální rameno obklopující malé jasné jádro a na méně detailních snímcích tak připomíná planetu Saturn. NGC 4274 je hlavním členem skupiny galaxií ve vzdálenosti zhruba 40 milionů světelných roků. Členy této skupiny najdete roztroušené v širším okolí této galaxie. Patří k ní již výše zmíněná dvojice NGC 4278 + NGC 4283, dále NGC 4314,NGC 4245,NGC 4251 a několik dalších,slabších hvězdných ostrovů.


Rozmazaný snímek planety Saturn připomíná vzhled galaxie NGC 4274.

zvětšit obrázek

Detailní snímek spirální galaxie NGC 4274.

Převzato z: http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/n4274.html

Skupina galaxií NGC 4274.

Převzato z: http://www.hawastsoc.org/deepsky/images/com/ngc4274s.jpg

NGC 4245skok na obsah

Dalšího člena patřícího ke skupině NGC 4274 najdeme 0,5 stupně západně od této galaxie. Má katalogové označení NGC 4245. S hodnotou 11,4. magnitudy patří k slabším galaxiím a ukáže ji až středně velký amatérský dalekohled. Na obloze zabírá plošku o velikosti asi 3 krát 2,2 úhlové minuty. Jde o menší spirální galaxii s příčkou.

NGC 4314skok na obsah

NGC 4314 leží 40 úhlových minut severovýchodně od NGC 4274. Dosahuje 10,5. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 4,3 krát 3,7 úhlové minuty. Jde o ukázkový příklad spirální galaxie s příčkou. Centrální příčka je dlouhá a mohutná a z jejích konců vychází dvojice dlouhých spirálních ramen. NGC 4314 patří k největším členům skupiny galaxií NGC 4274. Je schopen ji za kvalitních pozorovacích podmínek ukázat již menší amatérský přístroj,ovšem jen jako drobnou a slabou mlhavou skvrnku.

Detailní snímek jádra galaxie 4314 prostřednictvím Hubbleova kosmického dalekohledu zobrazuje jasné jádro obklopené prstencem
tvořeným mladými horkými hvězdami a prostoupený temnými prachovými mračny. Průměr tohoto prstence činí zhruba 2000 světelných
roků. Tato centrální oblast sama připomíná malou spirální galaxii.

Kredit: (U. Texas) et al., WFPC2, HST, NASA

Mapka pro vyhledání nejjasnějších členů skupiny galaxií NGC 4274.

NGC 4414skok na obsah

Některé jasnější galaxie najdeme také v těsné blízkosti severní hranice souhvězdí. Patří k nim i NGC 4414,která leží 3 stupně severně od hvězdy Gama Vlasů Bereniky. Dosahuje 10,3. magnitudy a rozkládá se na plošce o velikosti asi 3,6 krát 2,2 úhlové minuty. Jde o spirální galaxii. Na detailních snímcích ukazuje jasné jádro obklopené poměrně krátkými spirálními rameny,jež prostupuje velké množství temných prachových mračen. Velkým hvězdným ostrovům s tímto typem struktury přezdíváme „vločkovité galaxie". NGC 4414 od nás dělí zhruba 60 milionů světelných roků. Jako drobná mlhavá skvrnka je v dosahu již menších amatérských dalekohledů.

Podrobný snímek spirální galaxie NGC 4414.

NGC 4203skok na obsah

Nejseverněji položenou jasnější galaxií ve Vlasech Bereniky je NGC 4203. Dosahuje 10,7. magnitudy a na obloze zabírá plošku o velikosti asi 3,4 krát 3,2 úhlové minuty. Patří k eliptickým galaxiím a i ona může být za kvalitních pozorovacích podmínek v dosahu vizuálního pozorování prostřednictvím menších amatérských dalekohledů,ovšem jen jako slabá drobná mlhavá skvrnka. V její blízkosti leží poměrně jasná hvězda 8,2. magnitudy. NGC 4203 leží ve vzdálenosti okolo 30 milionů světelných roků.

Mapka pro vyhledání dvojice galaxií NGC 4414 a NGC 4203.

Kupa galaxií Vlasy Berenikyskok na obsah

Pokud jste majitelem velkého amatérského dalekohledu,či alespoň máte k němu přístup,můžete se pokusit vyhledat nejjasnější členy vzdálené kupy galaxií ve Vlasech Bereniky. Tato velká kupa leží ve vzdálenosti přibližně 300 milionů světelných roků,tedy asi 5 krát dále než mnohem slavnější kupa galaxií Panna-Vlasy Bereniky. Její střed najdete necelé 3 stupně západně od hvězdy Beta Vlasů Bereniky. Na ploše o průměru asi 1 stupně se nachází velké množství slabých galaxií. S okrajovými oblastmi však kupa zabírá na obloze plochu o průměru více než 3 stupňů. Nejjasnějším členem s hodnotou 11,5. magnitudy ( rozměry - 2,8 krát 2 úhlové minuty ) je obří eliptická NGC 4889. Najdeme tu dále několik galaxií 12. magnitudy a samozřejmě velké množství slabších hvězdných ostrovů. Celkově jich tato kupa,jejíž průměr činí zhruba 20 milionů světelných roků,hostí několik desítek tisíc.

Mapka pro vyhledání kupy galaxií ve Vlasech Bereniky.

Mapka centrální oblasti kupy galaxií ve Vlasech Bereniky.

Převzato z: en.wikipedia.org/wiki/Coma_galaxy_cluster

Zhruba 300 milionů světelných let vzdálená kupa galaxií ve Vlasech Bereniky je velice bohatá. Dominantní jsou zde dvě obří eliptické galaxie NGC 4889 ( vlevo od středu snímku ) a NGC 4874 ( vpravo od středu snímku ),které obklopuje spousta menších hvězdných ostrovů. Většina galaxií v centrální části patří k eliptickým. Spirální a nepravidelné galaxie najdeme převážně ve vnějších oblastech kupy. Díky velké vzdálenosti od nás jsou však i nejsvítivější galaxie této kupy velmi slabé a nedostupné pro menší amatérské dalekohledy. Až ve větších amatérských přístrojích a v místech s kvalitními pozorovacími podmínkami můžete v této oblasti zahlédnout několik slabých a drobných mlhavých skvrnek.

Foto: Jim Misti

zvětšit obrázek

Část kupy galaxií ve Vlasech Bereniky v podání Hubbleova kosmického dalekohledu.

Severní galaktický pólskok na obsah

V souhvězdí Vlasy Bereniky leží severní galaktický pól. Promítá se do blízkosti hvězdy 31 Vlasů Bereniky ( 4,9. magnitudy ). V tomto směru se tedy díváme přesně kolmo vůči rovině Galaxie - Mléčné dráhy a máme nerušený výhled do vzdálených oblastí vesmíru. Při pohledu dalekohledem najdeme v tomto směru jen poměrně málo slabých hvězd,ve srovnání s pohledem na slabší hvězdy velmi bohatých partií mléčné dráhy. Největší množství stálic se totiž seskupuje právě poblíž roviny Mléčné dráhy. Jižní galaktický pól se nachází na opačné straně oblohy, v pro nás nepříliš dobře pozorovatelném souhvězdí Sochaře.

Červeně je vyznačena poloha severního galaktického pólu v souhvězdí Vlasy Bereniky.